Ivano Bonetti ricorda: “A cena mettevo i parastinchi….”